Aydınlatma sistemi modernizasyonu

Philips Fabrikası - Pila, Polonya

Philips Fabrikası Pila, Polonya

Pacific LED modernizasyonu ile %42 enerji tasarrufu ve çalışanlar için daha iyi çalışma koşulları!

Philips Fabrikası - Pila, Polonya
Söz konusu uluslararası yapıların bir parçası olarak Signify Lighting Polonya'nın çalışması, diğer kuruluşlara örnek olmak istiyorsak sadece yüksek kaliteli ürünler ürettiğimizi değil, aynı zamanda maliyetleri etkin bir şekilde yönettiğimizi kanıtlamamız gerektiği anlamına geliyor.
- Marek Huzarewicz, Philips Aydınlatma Polonya SA CEO'su
Philips Fabrikası - Pila, Polonya

Projede başarılması gerekenler

Modernizasyonun amacı; fabrikanın iş verimliliğini artırmak, sadece işleyişiyle ilgili somut mali faydalar sağlamakla kalmayıp aynı zamanda çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirmekti.

Doğru aydınlatma

Yeni aydınlatma kurulumu, önceki geleneksel çözümlerin yerini alan Pacific LED WT460C armatürlerini içeriyordu. Yeni ürün kalitesi ve yüksek aydınlatma verimliliği, herhangi bir teknolojik aksama olmaksızın günde 24 saat, yılda 49 hafta çalışmaya olanak tanır. Yeni ürünün önceki armatürlerle karşılaştırılması, mevcut çözümün eski enerji tüketimine göre %58 düzeyinde bir tasarruf oranı sağladığını kanıtlıyor. Ek olarak, belirli çalışma alanlarının aydınlatma kalitesini iyileştirmek için Pacific LED WT460C armatürleri de kullanıldı.

Yatırım Getirisinin yalnızca 2 yıl içinde olacağı tahmin edilmektedir. Uygulanan proje sadece finansal fayda sağlamakla kalmayıp aynı zamanda atmosfere CO2 emisyonunu azaltarak çevreyi de olumlu yönde etkilemektedir.

Yeni donanımlar, insan gözü için elverişsiz olan parlama etkilerini azaltmayı, aynı zamanda aydınlatma yoğunluğunu artırmayı ve ışığın renk sıcaklığını değişmez hale getirmeyi başardı.