Sanayinin Yıldızında LED Aydınlatma Dönüşümü

isdemir endustriyel aydinlatma 1

İskenderun Demir Çelik Fabrikası

İskenderun, Türkiye

Uzun ürün üretim kapasitesine göre Türkiye'nin en büyük entegre demir ve çelik fabrikası olan İSDEMİR, 2008 yılında devreye aldığı 3,5 milyon ton/yıl sıcak haddeleme kapasitesi ile Türkiye’nin uzun ve yassı ürün üreten tek entegre tesisidir.

Aydınlatma otomasyon sistemi ve gün ışığı sensörleri ile tüm gün boyunca aydınlık düzeyi korunmuş ve %70’e varan oranda tasarruf sağlanmıştır
- Emre Ertok, Profesyonel Aydınlatma Ürün Müdürü
isdemir endustriyel aydinlatma 3
isdemir endustriyel aydinlatma 2

Müşteri Talebi

Tesisteki mevcut bir çok holden biri olan M-N holünün içerisinde 400W metal halide ve 600-1000W güçlerinde civa buharlı lambaların kullanıldığı armatürler değiştirilerek, enerji tasarrufunu artırmak ve tesiste ulaşım açısından çok zor olan bakım-onarım maliyetlerini azaltmak için uzun ömürlü, etkin enerji kullanımlı LED aydınlatma çözümleri tasarlanmıştır.

Doğru Aydınlatma

14 m montaj yüksekliği olan 36x408 m ebatlarındaki holde, ortalama 150 lux aydınlık düzeyi sağlayacak şekilde 102 adet BY461P 240LED/745 WB 1x240LED/745 LED armatür ile aydınlatma düzeni oluşturulmuştur. Binanın yan cephelerinde açıklıklar olması nedeniyle sistemin gün ışığından yararlanmasına olanak sağlayacak aydınlatma otomasyonu ilave edilmiş ve günün her saatinde ortalama 150 lux aydınlık düzeyini koruyacak biçimde gün ışığı sensörleri yerleştirilmiştir.

Yeni aydınlatma sisteminin, mevcut sisteme oranla %70’ten fazla enerji tasarrufu sağladığı ölçülmüş, otomasyonun sisteme katkısını devamlı olarak ölçmek için 6 ay boyunca düzenli raporlama yapılması kararı alınmıştır. Varolan armatürlerin aksine LED armatürlerin instant start olması, elektrik kesintilerinden sonra aydınlık düzeyinin kısa sürede istenilen seviyeyi yakalaması da ek bir avantaj sağlamıştır. Ayrıca, hollerde vinç hareketinin sık olması sebebiyle mevcut armatürlerin bu hareketten olumsuz yönde etkilendiği; ancak Philips Gentlespace armatürlerin dayanıklı olduğu ve etkilenmediği görülmüştür.

Ortalama aydınlık düzeyinin yanı sıra aydınlatmada bir başka önemli kriter olan düzgünlüğün bu hacimlerde standartların üzerinde olması sebebiyle, mekânda homojen bir aydınlık söz konusudur.

Yeni sistem ile 70%'den fazla enerji tasarrufu

Yeni sistem ile 70%'den fazla enerji tasarrufu

Proje Ekibi

İskenderun Demir Çelik A.Ş.

Müşteri

HD Mühendislik

Proje Partneri